Impact Factor: 0.295 | eISSN: 23095067 | ISSN: 1606822X
第13卷 (2012) 第 5 期目錄
 
Articles
元音三維聲學空間與維漢韻母匹配
杜兆金 (Zhaojin Du)、陳保亞 (Baoya Chen)
 
「支微入虞」與現代方言
鄭偉 (Wei Zheng)
 
客語疑問代詞「麼」的來源與演變
賴文英 (Wen-ying Lai)
 
論現代漢語補語可能構式
蕭惠貞 (Huichen S. Hsiao)、林倩如 (Chienju Lin)
 
心理空間理論與《莊子》「用」的隱喻
張榮興 (Jung-hsing Chang)
 
 
服務電話: +886-2-2652-5000, 6614-5000    傳真: +886-2-2785-6622    電子信箱: LLeditor@sinica.edu.tw
地址:台北市115南港區研究院路二段128號人文館南棟
- Copyright 2015. 中央研究院語言學研究所-